• Top
 • Research
 • The article about the design of Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study was published
 • News Timeline
  all
  News
  Events
  Research

  The article about the design of Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study was published

  Research: 2019/09/30

  New article about the design of Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study (TMM BirThree Cohort Study) was published in the journal of International Journal of Epidemiology. 

  We have conducted the Tohoku Medical Megabank Project Birth and TMM BirThree Cohort Study since July 2013 in Miyagi Prefecture, Japan. In the TMM BirThree Cohort Study, We recruited pregnant women and their fetuses as probands and then recruited their family members including fetuses' fathers, siblings, grandparents, and extended family members. The ‘fetus’ origin cohort consists of 74,116 persons and the ‘newborn’ origin cohort consists of 73,529 persons, including more than 22,000 pregnant women and more than 23,000 babies. We have obtained further detailed health information of all family members from medical records, participants’ own maternal and child health handbooks when possible, disease registration systems and electronic health records.

  Please take a look at the article for more details.

  Article information

  Title: Cohort Profile: Tohoku Medical Megabank Project Birth and Three-Generation Cohort Study (TMM BirThree Cohort Study): Rationale, Progress and Perspective
  Published journal: International Journal of Epidemiology
  Authors: Shinichi Kuriyama, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Taku Obara, Mami Ishikuro, Chizuru Yamanaka, Masato Nagai, Hiroko Matsubara, Tomoko Kobayashi, Junichi Sugawara, Gen Tamiya, Atsushi Hozawa, Naoki Nakaya, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Akira Narita, Mana Kogure, Takumi Hirata, Ichiro Tsuji, Fuji Nagami, Nobuo Fuse, Tomohiko Arai, Yoshio Kawaguchi, Shinichi Higuchi, Masaki Sakaida, Yoichi Suzuki, Noriko Osumi, Keiko Nakayama, Kiyoshi Ito, Shinichi Egawa, Koichi Chida, Eiichi Kodama, Hideyasu Kiyomoto, Tadashi Ishii, Akito Tsuboi, Hiroaki Tomita, Yasuyuki Taki, Hiroshi Kawame, Kichiya Suzuki, Naoto Ishii, Soichi Ogishima, Satoshi Mizuno, Takako Takai-Igarashi, Naoko Minegishi, Jun Yasuda, Kazuhiko Igarashi, Ritsuko Shimizu, Masao Nagasaki, Osamu Tanabe, Seizo Koshiba, Hiroaki Hashizume, Hozumi Motohashi, Teiji Tominaga, Sadayoshi Ito, Kozo Tanno, Kiyomi Sakata, Atsushi Shimizu, Jiro Hitomi, Makoto Sasaki, Kengo Kinoshita, Hiroshi Tanaka, Tadao Kobayashi, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto, Tohoku Medical Megabank Project Study Group
  Publish date: 25 August 2019 
  Doi: 10.1093/ije/dyz169

   

  Related Link

  Birth and Three-Generation Cohort Study (TMM BirThree Cohort Study)