• Top
 • Research
 • The article about study profile of The Tohoku Medical Megabank Community-Based Cohort Study was published
 • News Timeline
  all
  News
  Events
  Research

  The article about study profile of The Tohoku Medical Megabank Community-Based Cohort Study was published

  Research: 2020/08/31

  New article about study profile of The Tohoku Medical Megabank Community-Based Cohort Study was published on the Journal of Epidemiology. 

  We established a community-based cohort study to assess the long-term impact of the Great East Japan Earthquake on disaster victims and gene-environment interactions on the incidence of major diseases, such as cancer and
  cardiovascular diseases. This article includes cohort methods, measurements, and follow-up tests. Also it is mentioned some differences between coastal and inland areas of disaster stricken area such as psychological distress or smoking habits.

  Please take a look at the article for more details. 

  Article information

  Title: Study profile of The Tohoku Medical Megabank Community-Based Cohort Study
  Published journal: Journal of Epidemiology
  Authors: Atsushi Hozawa, Kozo Tanno, Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Takumi Hirata, Akira Narita, Mana Kogure, Kotaro Nochioka, Ryohei Sasaki, Nobuyuki Takanashi, Kotaro Otsuka, Kiyomi Sakata, Shinichi Kuriyama, Masahiro Kikuya, Osamu Tanabe, Junichi Sugawara, Kichiya Suzuki, Yoichi Suzuki, Eiichi N Kodama, Nobuo Fuse, Hideyasu Kiyomoto, Hiroaki Tomita, Akira Uruno, Yohei Hamanaka, Hirohito Metoki, Mami Ishikuro, Taku Obara, Tomoko Kobayashi, Kazuyuki Kitatani, Takako Takai-Igarashi, Soichi Ogishima, Mamoru Satoh, Hideki Ohmomo, Akito Tsuboi, Shinichi Egawa, Tadashi Ishii, Kiyoshi Ito, Sadayoshi Ito, Yasuyuki Taki, Naoko Minegishi, Naoto Ishii, Masao Nagasaki, Kazuhiko Igarashi, Seizo Koshiba, Ritsuko Shimizu, Gen Tamiya, Keiko Nakayama, Hozumi Motohashi, Jun Yasuda, Atsushi Shimizu, Tsuyoshi Hachiya, Yuh Shiwa, Teiji Tominaga, Hiroshi Tanaka, Kotaro Oyama, Ryoichi Tanaka, Hiroshi Kawame, Akimune Fukushima, Yasushi Ishigaki, Tomoharu Tokutomi, Noriko Osumi, Tadao Kobayashi, Fuji Nagami, Hiroaki Hashizume, Tomohiko Arai, Yoshio Kawaguchi, Shinichi Higuchi, Masaki Sakaida, Ryujin Endo, Satoshi Nishizuka, Ichiro Tsuji, Jiro Hitomi, Motoyuki Nakamura, Kuniaki Ogasawara, Nobuo Yaegashi, Kengo Kinoshita, Shigeo Kure, Akio Sakai, Seiichiro Kobayashi, Kenji Sobue, Makoto Sasaki, Masayuki Yamamoto
  Publish date: July 30, 2020
  doi: 10.2188/jea.JE20190271

  Related Link

  Cohort Study and Biobank