東北メディカル・メガバンク機構

その他の主要な論文

 • ToMMoとは?
 • 主な成果のご紹介
 • 論文
 • その他の主要な論文
 • 主な英語原著論文
  Genome-wide meta-analysis in Japanese populations identifies novel variants at the TMC6-TMC8 and SIX3-SIX2 loci associated with HbA1c

  Tsuyoshi Hachiya, Shohei Komaki, Yutaka Hasegawa, Hideki Ohmomo, Kozo Tanno, Atsushi Hozawa, Gen Tamiya, Masayuki Yamamoto, Kuniaki Ogasawara, Motoyuki Nakamura, Jiro Hitomi, Yasushi Ishigaki, Makoto Sasaki and Atsushi Shimizu
  Published online:23 November 2017

  解説ページへ  原著論文へ

  Development of a Questionnaire Method of Screening for Citrin Deficiency in Schoolchildren

  Masako Miyashita, Mami Ishikuro, Masahiro Kikuya, Chizuru Yamanaka, Satoshi Mizuno, Masato Nagai, Yuki Sato, Taku Obara, Hirohito Metoki, Atsuo Kikuchi, Naoki Nakaya, Atsushi Hozawa, Ichiro Tsuji, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto, Shigeo Kure and Shinichi Kuriyama
  Published: 10 July 2017 

  解説ページへ  原著論文へ

  A Histologic Categorization of Aqueous Outflow Routes in Familial Open-Angle Glaucoma and Associations With Mutations in the MYOC Gene in Japanese Patients

  Teruhiko Hamanaka, Masae Kimura, Tetsuro Sakurai, Nobuo Ishida, Jun Yasuda, Masao Nagasaki, Naoki Nariai, Atsushi Endo, Kei Homma, Fumiki Katsuoka, Yoichi Matsubara, Masayuki Yamamoto, Nobuo Fuse
  Published: May 2017
  DOI: 10.1167/iovs.16-20646

  解説ページへ  原著論文へ

  Drug Use before and during Pregnancy in Japan: The Japan Environment and Children’s Study

  Hidekazu Nishigori, Taku Obara, Toshie Nishigori, Hirohito Metoki, Mami Ishikuro, Satoshi Mizuno, Kasumi Sakurai, Nozomi Tatsuta, Ichiko Nishijima, Ikuma Fujiwara, Takahiro Arima, Kunihiko Nakai, Nariyasu Mano, Shinichi Kuriyama, Nobuo Yaegashi and Japan Environment & Children’s Study Group
  Published: 10 April 2017
  DOI: 10.3390/pharmacy5020021

  邦題:日本人妊婦の医薬品・サプリメント使用:エコチル調査

  解説ページへ  原著論文へ

  Genome-wide association study using the ethnicity-specific Japonica array: identification of new susceptibility loci for cold medicine-related Stevens–Johnson syndrome with severe ocular complications

  Mayumi Ueta, Hiromi Sawai, Ryosei Shingaki, Yusuke Kawai, Chie Sotozono, Kaname Kojima, Kyung-Chul Yoon, Mee Kum Kim, Kyoung Yul Seo, Choun-Ki Joo, Masao Nagasaki, Shigeru Kinoshita and Katsushi Tokunaga
  Published online:19 January 2017
  doi: 10.1038/jhg.2016.160

  解説ページへ  原著論文へ

  網羅的ゲノム解析における偶発的所見を含む遺伝情報の結果の返却に関する我が国の現状と課題の検討―米国臨床遺伝・ゲノム学会(ACMG)の偶発的所見取り扱いに関する推奨からの考察―

  Review of present state and challenges regarding return of genomic results from genome-wide analysis in Japan: Consideration of American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) recommendation for reporting incidental findings
  日本遺伝カウンセリング学会誌 37(3): 105-126 2016

  解説ページへ

  Impact of social capital on psychological distress and interaction with house destruction and displacement after the Great East Japan Earthquake of 2011

  Naho Tsuchiya, Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Akira Narita, Mana Kogure, Jun Aida, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita
  Psychiatry and Clinical Neurosciences
  First published: 21 December 2016
  DOI: 10.1111/pcn.12467
  邦題:東日本大震災後の心理的苦痛に対するソーシャルキャピタルの影響、および家屋の損壊と転居の相互作用

  解説ページへ  原著論文へ

  Establishment of Protocols for Global Metabolomics by LC-MS for Biomarker Discovery

  Daisuke Saigusa, Yasunobu Okamura, Ikuko N. Motoike, Yasutake Katoh, Yasuhiro Kurosawa, Reina Saijyo, Seizo Koshiba, Jun Yasuda, Hozumi Motohashi, Junichi Sugawara, Osamu Tanabe, Kengo Kinoshita, and Masayuki Yamamoto
  PLoS ONE 11(8): e0160555
  Published: August 31, 2016
  DOI: 10.1371/journal.pone.0160555

  邦題:バイオマーカー探索を目的とした質量分析計によるヒト血漿中代謝物の網羅的メタボロミクス解析プロトコルの開発

  解説ページへ  原著論文へ

  Partners’ Ongoing Treatment for Chronic Disease and the Risk of Psychological Distress after the Great East Japan Earthquake

  Naoki Nakaya, Akira Narita, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa, Hiroaki Tomita
  Vol. 239 (2016) No. 4 August p. 307-314
  Published online August 10, 2016
  http://doi.org/10.1620/tjem.239.307

  邦題:配偶者の慢性疾患治療と心理的苦痛リスク

  解説ページへ  原著論文へ

  Psychological Distress and the Risk of Withdrawing From Hypertension Treatment After an Earthquake Disaster

  Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Akira Narita, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita
  Published online: 23 June 2016
  Disaster Medicine and Public Health Preparedness
  doi: 10.1017/dmp.2016.102

  邦題:震災後の心理的苦痛と高血圧治療中断リスク

  解説ページへ  原著論文へ

  Comparison of Boiling and Robotics Automation Method in DNA Extraction for Metagenomic Sequencing of Human Oral Microbes

  Junya Yamagishi , Yukuto Sato , Natsuko Shinozaki, Bin Ye, Akito Tsuboi, Masao Nagasaki , Riu Yamashita
  Published: April 22, 2016
  PLoS One. 2016 Apr 22;11(4):e0154389.
  doi: 10.1371/journal.pone.0154389.

  解説ページへ  原著論文へ

  Public Attitudes toward an Epidemiological Study with Genomic Analysis in the Great East Japan Earthquake Disaster Area

  Mami Ishikuro, Naoki Nakaya, Taku Obara, Yuki Sato, Hirohito Metoki, Masahiro Kikuya, Naho Tsuchiya, Tomohiro Nakamura, Fuji Nagami, Shinichi Kuriyama, Atsushi Hozawa and the ToMMo Study Group
  Prehospital and Disaster Medicine: Published online: 28 March 2016 DOI: 10.1017/S1049023X16000182

  邦題:東日本大震災被災地域におけるゲノム解析を伴う疫学調査に対する人々の意識

  解説ページへ  原著論文へ

  A comprehensive genomic analysis reveals the genetic landscape of mitochondrial respiratory chain complex deficiencies

  Masakazu Kohda, Yoshimi Tokuzawa, Yoshihito Kishita, Hiromi Nyuzuki, Yohsuke Moriyama, Yosuke Mizuno, Tomoko Hirata, Yukiko Yatsuka, Yzumi Yamashita-Sugahara, Yutaka Nakachi, Hidemasa Kato, Akihiko Okuda, Shunsuke Tamaru, Nurun Nahar Borna, Kengo Banshoya, Toshiro Aigaki, Yukiko Sato-Miyata, Kohei Ohnuma, Tsutomu Suzuki, Asuteka Nagao, Hazuki Maehata, Fumihiko Matsuda, Koichiro Higasa, Masao Nagasaki, Jun Yasuda, Masayuki Yamamoto, Takuya Fushimi, Masaru Shimura, Keiko Kaiho-Ichimoto, Hiroko Harashima, Taro Yamazaki, Masato Mori, Kei Murayama, Akira Ohtake, Yasushi Okazaki
  PLOS Genetics: Published: January 7, 2016 DOI: 10.1371/journal.pgen.1005679

  邦題:網羅的ゲノム解析によりミトコンドリア病の遺伝的背景の一端を明らかにした

  解説ページへ  原著論文へ

  Monitoring of minimal residual disease in early T-cell precursor acute lymphoblastic leukemia by next-generation sequencing

  Xiaoqing Pan, Naoki Nariai, Noriko Fukuhara, Sakae Saito, Yukuto Sato, Fumiki Katsuoka, Kaname Kojima, Yoko Kuroki, Inaho Danjoh, Rumiko Saito, Shin Hasegawa, Yoko Okitsu, Aiko Kondo, Yasushi Onishi, Fuji Nagami, Hideyasu Kiyomoto, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Masao Nagasaki, Ritsuko Shimizu, Jun Yasuda, Hideo Harigae and Masayuki Yamamoto
  British Journal of Haematology Published online: 29 JAN 2016 DOI: 10.1111/bjh.13948

  邦題:次世代シークエンサーを用いた全ゲノム解析情報による初期前駆T細胞性急性リンパ芽球性白血病治療の効果判定

  解説ページへ  原著論文へ

  Prospect of the future housing and the risk of psychological distress at 1 year after an earthquake disaster

  Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Akira Narita, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita
  Psychiatry and Clinical Neurosciences, Accepted manuscript online: 11 DEC 2015
  DOI: 10.1111/pcn.12377
  PMID: 26661684

  論文概要:震災1年後の将来の住居の見通しと心理的苦痛リスクの関連

  解説ページへ  原著論文へ

  Periodontitis-associated septic pulmonary embolism caused by Actinomyces species identified by anaerobic culture of bronchoalveolar lavage fluid: a case report

  Shun Endo, Eikan Mishima, Yoichi Takeuchi, Takashi Ohi, Masatsugu Ishida, Masaru Yanai, Hideyasu Kiyomoto, Tasuku Nagasawa and Sadayoshi Ito
  BMC Infectious Diseases 2015, 15:552, Published online: 1 December 2015
  DOI: 10.1186/s12879-015-1286-0
  PMID: 26626753 [PubMed – in process] PMCID: PMC4667511

  論文概要:気管支肺胞洗浄液の嫌気培養により診断されたアクチノマイセスによる歯周炎関連ー敗血症性肺塞栓の1例

  解説ページへ  原著論文へ

  Eczema and Asthma Symptoms among Schoolchildren in Coastal and Inland Areas after the 2011 Great East Japan Earthquake: The ToMMo Child Health Study

  Masako Miyashita, Masahiro Kikuya, Chizuru Yamanaka, Mami Ishikuro, Taku Obara, Yuki Sato, Hirohito Metoki, Naoki Nakaya, Fuji Nagami, Hiroaki Tomita, Hideyasu Kiyomoto, Junichi Sugawara, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Yoichi Suzuki, Ichiro Tsuji, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto, Shinichi Kuriyama
  The Tohoku Journal of Experimental Medicine, Vol. 237 (2015) No. 4 December p. 297-305 Published online December 02, 2015
  doi: 10.1620/tjem.237.297

  解説ページへ  原著論文へ

  iJGVD: an integrative Japanese genome variation database based on whole-genome sequencing

  Yumi Yamaguchi-Kabata, Naoki Nariai, Yosuke Kawai, Yukuto Sato, Kaname Kojima, Minoru Tateno, Fumiki Katsuoka, Jun Yasuda, Masayuki Yamamoto, and Masao Nagasaki
  Human Genome Variation 2, Article number: 15050 (2015)
  Published online 26 November 2015
  doi: 10.1038/hgv.2015.50

  論文概要:iJGVD: 全ゲノム解析に基づく日本人ゲノム多様性情報の統合されたデータベース

  解説ページへ   原著論文へ

  Unemployment risk among individuals undergoing medical treatment for chronic diseases

  Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita
  Occup Med (Lond) (2015)
  First published online: November 13, 2015
  doi: 10.1093/occmed/kqv159

  論文概要:東日本大震災の被災地の沿岸地域において慢性疾患の有無と無職リスクの関連性を検討した。慢性疾患治療者の無職リスクは高く、心理・身体面が不良な者は慢性疾患治療と無職リスクの有意な関連が示された。

  解説ページへ   原著論文へ

  Inter-individual differences in the oral bacteriome are greater than intra-day fluctuations in individuals

  Yukuto Sato, Junya Yamagishi, Riu Yamashita, Natsuko Shinozaki, Bin Ye, Takuji Yamada, Masayuki Yamamoto, Masao Nagasaki, Akito Tsuboi
  PLOS ONE. 2015, 10(6): e0131607. Published online 2015 June 29.
  doi: 10.1371/journal.pone.0131607
  PMCID: PMC4487993

  論文概要:個人の口腔内のバクテリア叢は比較的安定して存在しており、その日内の変動は個人間の差よりも小さい

  解説ページへ   原著論文へ

  Protocol and Research Perspectives of the ToMMo Child Health Study after the 2011 Great East Japan Earthquake

  Masahiro Kikuya, Masako Miyashita, Chizuru Yamanaka, Mami Ishikuro, Yuki Sato, Taku Obara, Hirohito Metoki, Naoki Nakaya, Fuji Nagami, Hiroaki Tomita, Hideyasu Kiyomoto, Junichi Sugawara, Atsushi Hozawa, Nobuo Fuse, Yoichi Suzuki, Ichiro Tsuji, Shigeo Kure, Nobuo Yaegashi, Masayuki Yamamoto and Shinichi Kuriyama
  The Tohoku Journal of Experimental Medicine, Vol. 236 No. 2 June 2015
  doi: 0.1620/tjem.236.123
  PMID: 26040309

  論文概要:地域子ども長期健康調査の研究デザインと2012年度に岩沼市・亘理町・山元町で実施した調査の結果

  解説ページへ   原著論文へ(J-STAGE)

  The Association Between Medical Treatment of Physical Diseases and Psychological Distress After the Great East Japan Earthquake: The Shichigahama Health Promotion Project.

  Naoki Nakaya, Tomohiro Nakamura, Naho Tsuchiya, Ichiro Tsuji, Atsushi Hozawa and Hiroaki Tomita
  Disaster Medicine and Public Health Preparedness, online: 27 April 2015
  doi: 10.1017/dmp.2015.52
  PMID: 25912962

  論文概要:東日本大震災で甚大な被害を受けた沿岸地域における循環器疾患、がん、高脂血症、肝臓病、腎臓病、糖尿病などの疾患を治療している者と心理的苦痛の関連の検討

  解説ページへ   原著論文へ

  Validation of multiple single nucleotide variation calls by additional exome analysis with a semiconductor sequencer to supplement data of whole-genome sequencing of a human population

  Ikuko N Motoike, Mitsuyo Matsumoto, Inaho Danjoh, Masayuki Yamamoto, et al.
  BMC Genomics. 2014, 15: 673.
  doi: 10.1186/1471-2164-15-673
  PMID: 25560536

  論文概要:複数の種類の次世代型シークエンサーによる一塩基置換の読み取りの精度向上について

  解説ページへ   原著論文へ

  An efficient quantitation method of next-generation sequencing libraries by using MiSeq sequencer

  Fumiki Katsuoka, Junji Yokozawa, Kaoru Tsuda, Shin Ito, Xiaoqing Pan, Masao Nagasaki, Jun Yasuda, Masayuki Yamamoto
  Anal Biochem. 2014 Aug 28;466C:27-29.
  doi: 10.1016/j.ab.2014.08.015.
  PMID:25173513

  論文概要:ToMMoで開発した新しいライブラリ定量に関する方法の論文です。ToMMoでは、この新しい定量方法を採用することで、効率の良い安定した全ゲノム解析を実現しています。

  解説ページへ   原著論文へ

  HapMonster: A Statistically Unified Approach for Variant Calling and Haplotyping Based on Phase-Informative Reads

  Kaname Kojima, Naoki Nariai, Takahiro Mimori, Yumi Yamaguchi-Kabata, Yukuto Sato, Yosuke Kawai and Masao Nagasaki
  Lecture Notes in Computer Science Volume 8542, 2014, pp 107-118

  原著論文へ

  SVEM: a Structural Variant Estimation Method using Multi-Mapped Reads on Breakpoints

  Tomohiko Ohtsuki, Naoki Nariai, Kaname Kojima, Takahiro Mimori, Yukuto Sato, Yosuke Kawai, Yumi Yamaguchi-Kabata, Tetsuo Shibuya and Masao Nagasaki
  Lecture Notes in Computer Science Volume 8542, 2014, pp 208-219

  原著論文へ

  A statistical variant calling approach from pedigree information and local haplotyping with phase informative reads

  Kaname Kojima, Naoki Nariai, Takahiro Mimori, Mamoru Takahashi, Yumi Yamaguchi-Kabata, Yukuto Sato, and Masao Nagasaki
  Bioinformatics. 2013 Nov 15;29(22):2835-43.
  doi: 10.1093/bioinformatics/btt503. Epub 2013 Sep 3.
  PMID: 24002111

  原著論文へ

  TIGAR: transcript isoform abundance estimation method with gapped alignment of RNA-Seq data by variational Bayesian inference

  Naoki Nariai, Osamu Hirose, Kaname Kojima and Masao Nagasaki
  Bioinformatics. 2013 Sep 15;29(18):2292-9.
  doi: 10.1093/bioinformatics/btt381. Epub 2013 Jul 2.
  PMID: 23821651

  原著論文へ

  主な査読付き国際学会proceedingsなど
  A Bayesian approach for estimating allele-specific expression from RNA-Seq data with diploid genomes

  Naoki Nariai, Kaname Kojima, Takahiro Mimori, Yosuke Kawai and Masao Nagasaki
  BMC Genomics201617(Suppl 1):2  Published: 11 January 2016
  DOI: 10.1186/s12864-015-2295-5
  Selected articles from the Fourteenth Asia Pacific Bioinformatics Conference (APBC 2016): Genomics

  邦題:RNAシークエンスデータと全ゲノムデータから、アレル特異的な遺伝子発現量を推定するベイズ理論を用いた手法を開発

  解説ページへ  原著論文へ

  HLA-VBSeq: accurate HLA typing at full resolution from whole-genome sequencing data

  Naoki Nariai, Kaname Kojima, Sakae Saito, Takahiro Mimori, Yukuto Sato, Yosuke Kawai, Yumi Yamaguchi-Kabata, Jun Yasuda, Masao Nagasaki
  BMC Genomics, 16(Suppl 2):S7 (2015)
  doi: 10.1186/1471-2164-16-S2-S7

  論文概要:HLAの型を全ゲノムシークエンスデータから高精度で推定することができる統計手法の開発とソフトウェアHLA-VBSeqの実装

  原著論文へ

  Estimating copy numbers of alleles from population-scale high-throughput sequencing data

  Takahiro Mimori, Naoki Nariai, Kaname Kojima, Yukuto Sato, Yosuke Kawai, Yumi Yamaguchi-Kabata and Masao Nagasaki
  BMC Bioinformatics, 16(Suppl 1):S4 (2015)
  doi: 10.1186/1471-2105-16-S1-S4

  論文概要:集団の全ゲノムシークエンスデータから、コピー数変異 (CNV) の塩基配列を推定する統計手法の開発と実装

  原著論文へ

  TIGAR2: sensitive and accurate estimation of transcript isoform expression with longer RNA-Seq reads

  Naoki Nariai, Kaname Kojima, Takahiro Mimori, Yukuto Sato, Yosuke Kawai, Yumi Yamaguchi-Kabata and Masao Nagasaki
  BMC Genomics, 15(Suppl 10):S5 (2014)
  doi: 10.1186/1471-2164-15-S10-S5
  PMID: 25109789

  論文概要:既報のTIGARをさらに改良しより長い次世代シークエンサに転写産物の発現量を推定する手法の開発とソフトウェアTIGAR2の実装

  原著論文へ

  SUGAR: graphical user interface-based data refiner for high-throughput DNA sequencing

  Yukuto Sato, Kaname Kojima, Naoki Nariai, Yumi Yamaguchi-Kabata, Yosuke Kawai, Mamoru Takahashi, Takahiro Mimori and Masao Nagasaki
  BMC Genomics. 2014 Aug 8;15:664.
  doi: 10.1186/1471-2164-15-664.
  PMID: 25103311

  論文概要:大量DNAシークエンスデータのクオリティ・コントロールを行うためのグラフィカルユーザーインターフェースソフトウェアSUGAR

  解説ページへ   原著論文へ

  iSVP: an integrated structural variant calling pipeline from high-throughput sequencing data

  Takahiro Mimori, Naoki Nariai, Kaname Kojima, Mamoru Takahashi, Akira Ono, Yukuto Sato, Yumi Yamaguchi-Kabata and Masao Nagasaki
  BMC Syst Biol. 2013;7 Suppl 6:S8.
  doi: 10.1186/1752-0509-7-S6-S8. Epub 2013 Dec 13.
  PMID: 24564972 PMCID: PMC4029547

  原著論文へ

  東北メディカル・メガバンク機構

  Copyright(C) Tohoku University Tohoku Medical Megabank Organization All Rights Reserved.